Din ekonomipartner

 HEM

 TJÄNSTER

 KONTAKT

 LÄNKAR


Tjänster

Bokföring, bokslut och deklarationer företrädesvis åt mindre företag.

Vi arbetar framförallt inom områden som bokföring, period- och årsbokslut samt
deklarationer på uppdrag där kunderna sköter den praktiska hanteringen själva.

Men vi tar även på oss uppdrag där vi agerar " Ekonomichefer" dvs. vi fungerar
som en liten ekonomiavdelning som sköter det mesta av administrationen åt kunden.
Vi hanterar där leverantörs- och kundfakturor, in och utbetalningar, löner, uppbörder
och kontrolluppgifter, utbetalningar etc.

Kunden kan därmed ägna sig åt det han är bra på nämligen sitt yrke och vi sköter det
vi är bra på d.v.s. pappersbiten.

Våra övriga tjänster är:
- Bolagsbildningar
- Ekonomisk rådgivning
- Skattefrågor för företagare
- Momsfrågor
- Rådgivning vid starta eget företag
- Bolagsavvecklingar
- Generationsskiften.
- Revision av bolag som inte är Aktiebolag

Vi medverkar även antingen själva, eller genom vårt kontaktnät, vid avskaffning av dator-
utrustning, programvaror och nätverkutrustning.

Vi kan även förmedla kontakter till revisorer och försäkringsbolag.